Obyvatelia mestskej časti Bratislava – Petržalka si v komunálnych voľbách opäť zvolia svojho starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva.  Voľby sa uskutočnia v sobotu, 15. novembra 2014. Za kandidátov na starostu mestskej časti Petržalka sú zaregistrovaní nasledovní kandidáti: 1. Jozef