Ovsište.com je magazín o dianí v miestnej časti Petržalka – Ovsište. Tieto stránky nie sú oficiálnymi stránkami samosprávy, ani na ňu nie sú žiadnym spôsobom prepojené.

Ak sa chcete podieľať na tvorbe obsahu tohto webu, kontaktujte nás.