Zimný štadión v Petržalke ponúka verejnosti už od svojho vzniku možnosť využitia ľadovej plochy na korčuľovanie. Verejné korčuľovanie za sezónu 2013 – 2014 začalo 10. novembra 2013.  Pre verejnosť je pravidelne vyhradený čas v nedeľu od 10:30 do