Ovsište sa dočkalo aktualizovanej interaktívnej mapy na serveri OpenStreetMap.org Postaral sa o to Samuel Blanár, študent kartografie prírodovedeckej fakulty UK, ktorý mal ako súčasť semestrálneho projektu zmapovať svoju „rodnú obec“. Ako u rodeného Ovsišťana bol teda výber lokality