Mestská časť Petržalka aj tento rok organizuje Dni Petržalky. Ide v poradí už 16. ročník, ktorý tradične ako po ostatné roky, vyvrcholí na Dostihovej dráhe. Ak máte 15. júna čas, určite tam zájdite.